Darbs ar video

Ar video saitītu rīku un servisu apkopojums šeit

Mācibu video iedalījums

 • Video pamācības
 • video atskaites par paveikto
 • simulācijas
 • ...

Kā pielietot video skolā

 • parādi to, ko nav iespējams parādīt klasē
 • virtuālie ceļojumi (valstis, kulturas u.c.)
 • teorijas skaidrojumi (ķīmija, fizika, algebra, ģeometrija )
 • video, k;ā alternatīvs atskaitīšanās līdzeklis
Papildus lasīšanai. The Benefits of Using Video in Education

Kāpēc video izglītībā

 • Lai patstāvīgi apgūtu jaunas lietas
 • Lai iemūžinātu notikumus
 • Lai pašrealizētos
 • Lai dalītos idejās un pieredzē
 • Radīšanas prieks
 • Ja kaut ko nepaspēji

Video resursi izglītībai

www.macibuvideo.lv .lekcijas latviešu valodā dažādos mācibu priekšmetos
http://freevideolectures.com/free-college-courses-online/
TeacherTube
YouTube EDU:
Neok12.com/
100 video resursu izglītībai
citi

Youtube lielākais videoarhīvs, ko ar to iesākt skolotājam?

Šobrīd videoklipus var uzfilmēt ar dažādām lietošanā vienkāršām ierīcēm - digitālajaiem fotoaparātiem, mobilajiem tālruņiem, videokamerām, webkamerām, u.tml. Bieži vien kādu klipu vai tā fragmentu nākas izmantot prezentācijās vai projektos un parasti nepieciešama tikai daļa no uzfilmētā klipa. Te nu tad arī rodas nepieciešamība videoklipu apstrādāt - izgriezt kādu fragmentu, apvienot klipus, no izgriezumiem izveidot jaunu klipu, pievienot uzrakstus, utt. Izmantojamo rīku klāsts ir pietiekami iespaidīgs un nākas izvēlēties piemērotāko konkrētā uzdevuma veikšanai. Ļoti bieži videoklipus glabā un lieto YouTube vietnē. Šobrīd mums ir iespēja vienkāršu video apstrādi veikt ar YouTube tiešsaistes videoredaktoru.
YouTube tiešsaistes videoredaktorā var:
 • izgriezt video fragmentus;
 • apvienot vairākus klipus;
 • videoklipiem pievienot skaņas celiņus no publiskās krātuves;
 • pievienot klipus no klipu krātuves;
 • saglabāt apstrādātos klipus;
 • publicēt gatavos darbus.
Dažas vietnes ar padomiem un apmācību klipiem:
http://www.youtube.com/education
Youtube lietošanas rokasgrāmata saite
Youtube redaktors

Par darbu ar YouTube tiešsaistes videoredaktoru

Youtube papildiespējas saite
Lejupielādē video no Youtube,laitos lietotu bezsaistē - tubechop.com
Youtube kanāli dažādiemmācību priekšmetiem saite

Video veidošana un rediģēšana

Vienkārša video izveide ar Windows Live Movie Maker. Ilvas cinītes materiāls par movie maker šeit.


Prezentācija par darbu ar Youtube redaktoru (saite atvēršanai):Darbs ar Youtube videoredaktoru - lasīt rakstu

Youtube video redaktors - atvērt Youtube redaktoru.

magisto.com - Veido filmu internetā video
Qik.com - filmē ar viedtālruni, koplieto video vai dalies ar draugu!
Pixorial.com - rediģē video tiešsaistē!
Izgriez vajadzīgo daļu no video - Movie maker

Ekrāna rakstītāji (Screen recorder)

Ar šo programmu palīdzību ērti sagatavot dažādas video lekcijas (Iepriekš sagatavotai prezentācijai pievienojot saju balsi), kā arī veiot demostrācijas par dažādu datrprogrammu un interneta servusa lietošanu. Sagatavotos video pēv tam vari likt tiem paredzētajos interneta resursos un dalīties ar skolēniem.

 • Free cam studio lietošana
http://www.techshout.com/features/2013/19/best-free-screen-recorders/


http://www.screenr.com/ Ieraksti īsus līdz 5min mācību video, pa tiešo internetā


Bērnu veidoti video par tehnoloģiju izmantošanu šeit
Māteriāls par mācību stundu ierakstīšanu šeit
Video konvertēšana uz dažādiem formātiem
http://www.zamzar.com/
https://video-publishing.zeef.com/robin.good

Dažādi tiešsaistes videservisi