Ievads | | Google disks un veidlapas | Google zīmējumi | Google keep | Google classsroom | Mājas lapa ar Google Site | Google plus un Youtube | Nodarbību ieraksti | Mājas darbi | Papildus materiāli

Google servisu fanu kopiena. Pievienojies!

Ievads
Google disks


Pielietojuma piemēri

Piemērs 1
Piemērs 2
Piemērs 3  • sagataves Google prezentācijām šeit


Google disks un veidlapas


Google zīmējumi

Piemēri


Izklājlapu pielietojums

external image excel-shapes-sample.jpg


Google keep


Google classsroom
Kalvja Kinča video lekcijas par Google clasroom šeitKalvja Kinča materiāls par Google classroom

Mājas lapa ar Google Site  • vecā versija


Darbs ar Blogger (prezentācija pdf - atvērt)
Vai blogi noder izglītībai (raksts - atvērt)
Google plus un Youtube

Nodarbību ieraksti1. šeit
2. Google disks 1. daļa


3.

4


5


6.


Mājas darbi


  • Izveidot Google kalendāru vienai nedēļai, kurā attēlot savas gaitas skolā un koplietot ar gatis.sersnevs@gmail.com!
  • Izveidot sagatavi uzdevumam, ar kādu no Google diska aplikācijām, kuru varētu izmantot paša vadītajās mācību stundās vai uzdot pildīt skolēniem mājās.
  • Uzdevuma sagatavi padarīt publiski apskatāmu un lejupielādējamu!
  • Aizpildīt veidlapu (šeit), kurā pastāstiet par savu gara darbu! APSKATĪT UN KOMENTĒT DARBUS
Piemērs 1
Piemērs 2
Piemērs 3

Papildus materiāli