Ūdens Tavā dzīvē!

Record music with Vocaroo >>

Mērķis:izanalizēt un izpētīt ūdens nozīmi un pielietojumu katra cilvēka dzīvē.

Uzdevumi:
  • izzināt ūdens svarīgumu cilvēka un dzīvu būtņu bioloģiskajos procesos,
  • noskaidrot ūdens nepieciešamību ikdienas dzīvē,
  • pētīt ūdens dažādos pielietošanas veidus,
  • ūdens saikni ar veselību ,
  • analizēt savus paradumus lietderīgai vai nelietderīgai ūdens patērēšanai,
  • izprast ūdens trūkuma problēmas.
Mērķa grupa: Projekts domāts jaunākā skolas vecuma bērniem.
Apraksts: 1. Sastādīt sarakstu, kā ikdienā katrs skolēns lieto ūdeni. 2. Veikt aptauju vismaz 2 cilvēkiem par to kā viņi izmanto ūdeni ikdienā. 3. Izpētīt literatūru un izveidot aprakstu (prezentāciju) par to kāpēc ūdens ir svarīgs cilvēka bioloģiskajos procesos.
Laika līnija: projekts tiks īstenots 1 mēnesi.

Sagaidāmais rezultāts:
veidot paradumus mācīties taupīt ūdeni.
Ivetas2.jpg