Virsraksts (centrēt)

Sēnes


Darbs ar rindkopu (piešķirt virsraksta stilu)
Jau no pirmsākumiem, Internets bijusi vide, kur meklējam informāciju mācību stundu darbam, ārpus klases darbam, personīgām interesēm utt. Dažkārt atrodam resursu par kuru varam teikt, šis ir resurss, kurš man noderētu pēc kāda laika. Problēma, kā atcerēties šī resursa adresi, tajā brīdī, kad man tā būs vajadzīga. Līdz šim grāmatzīmes mēs glabājām savās pārlūkprogrammās. Šim grāmatzīmju glabāšanas veidam ir divi būtiski mīnusi: Tās pieejamas tikai mūsu datoros un tās zūd, ja kaut kas slikts notiek ar mūsu datoru. Jaunais veids, kā glabāt Interneta resursu grāmatzīmes ir tās glabāt speciāli veidotā Interneta vidē (nolīdzināt pēc abām malām, tkstu tumši zilā krāsā)


scoop.it
pinterest.com
Delicious.com (piešķirt saites, piešķirt adresēm punktveida numerāciju)

Atēla ievietošana

0_dfaa2_4f88e765_XS.gif

Video ievietošana


Vidžetu ievietošana


Darbs tabulās

888
ppp
nnn
jjj
iiii
llll


Nosaukums: bāku modeļi no LEGO

Mērķis: izpētīt valstu bākas kā kultūrvēsturisku vērtību un nozīmi

Uzdevumi:
  • Iepazīties ar savas valsts bākām
  • Apmeklēt kādu bāku
  • Veidot bāku modeļus
  • Iepazīstināt projekta partnerus ar saviem izveidotajiem bāku modeļiem

Mērķa grupa: 7-12 gadus veci bērni

Apraksts: Bērni iepazīstas ar savas valsts bākām, izmantojot interneta resursus, pieejamos literatūras avotus (grāmatas, žurnālus, laikrakstus), fotogrāfijas un zīmējumus. Bērni apmeklē savas dzīvesvietas tuvumā esošo bāku un veido grupas foto pie bākas.
Bērni individuāli vai grupās veido kādas bākas modeli no Lego. Bākas veidošanas procesu filmē skolotājs un filmas fragmentus ievieto youtube. Gatavos bāku modeļus nofotogrāfē un veido bāku modeļu galeriju, pievienojot bākas nosaukumu un īsu aprakstu par bāku.

Laika līnija

sAGAIDĀMIE REZULTĀTI
bērni apzinājuši savas valsts un projekta partneru valstu bākas
apguvuši prasmi izveidot tās n