Mežs

Ievads
Darbs ar rindkopu (piešķirt virsraksta stilu)
Jau no pirmsākumiem, Internets bijusi vide, kur meklējam informāciju mācību stundu darbam, ārpus klases darbam, personīgām interesēm utt. Dažkārt atrodam resursu par kuru varam teikt, šis ir resurss, kurš man noderētu pēc kāda laika. Problēma, kā atcerēties šī resursa adresi, tajā brīdī, kad man tā būs vajadzīga. Līdz šim grāmatzīmes mēs glabājām savās pārlūkprogrammās. Šim grāmatzīmju glabāšanas veidam ir divi būtiski mīnusi: Tās pieejamas tikai mūsu datoros un tās zūd, ja kaut kas slikts notiek ar mūsu datoru. Jaunais veids, kā glabāt Interneta resursu grāmatzīmes ir tās glabāt speciāli veidotā Interneta vidē (nolīdzināt pēc abām malām, tekstu tumši zilā krāsā)

scoop.it
pinterest.com
Delicious.com (piešķirt saites, piešķirt adresēm punktveida numerāciju)

Attēla ievietošana

Blue hills.jpg
Cerīgs rīts

Video ievietošana


Vidžetu ievietošana


Darbs tabulās

ilona
44
15.08.

jānis
57
03.08.

E-Twinning projekta ideja

Dzejas dienas "Riti, riti, kamolīti"
Iepazīt latviešu dzejnieku dzeju bērniem
Dalībnieki: Sākumskolas skolēni