| Prezentācijas un materiāli | Nodarbību ieraksti | Mājas darbi
Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam
riimc.PNG

Prezentācijas un materiāli

11.10.
18.10.
25.10.
1.11 .


Nodarbību ieraksti

11.10. šeit
18.10.šeit
25.10. šeit un

1.11 .Mājas darbi

1. Izveidot nelielu resursu kolekciju savam mācību priekšmetam, kādā no nodarbībā aplūkotajiem servisiem un aizpildīt formu šeit. Aplūkot iesūtītās kolekcijas šeit .

2. Izveidot audiovizuālu vēstījumu izmantojot kādu no nodarbībā aplūkotajiem servisiem vai tos kombinējot par piedāvātajiem tematiem !
  • Rudens manā dzīvesvietā
  • Stāsts manā mācāmajā priekšmetā
  • Brīvais temats
Aizpildīt formu šeit
Apskatīt vēstījumus šeit

3. Izveidot aktivitāti kādā 3.nodarbībā aplūkotajiem servisiem no servisiem un
Aizpildi formu šeit,
Apskatīt pievienotās aktivitātes šeit

4. darbs
  • Reģistrēt gmail kontu.
  • Izveidot prezentāciju mācību stundai, kādā no nodarbībā aplūkotajiem servisiem.
Aizpildi formu šeit,
Apskatīt pievienotās aktivitātes šeit