| | Informacijas meklētāji | Meklēšana resursu kolekcijās (Sociālo grāmatzīmju servisi) | Citi Sociālo grāmatzīmju servisi | Kolekciju izveides video pamācības

Par informācijas meklēšanu

Informacijas meklētāji


Google meklēšanas rīki

Padomi darbā ar google meklētāju
Personalizētas google meklēšanas iespējas
Info grafika par efektīvu darbu ar google meklētāju
Matemātika ar Google search
http://books.google.com/ Piekļuve digitālās bibliotēkas grāmatām

Bezmaksas mācību materiālu meklētājs

https://www.oercommons.org/

Meklētājs eksaktajām zināšanām un ne tikai

http://www.wolframalpha.com/ !(apskats)

Meklēšana sociālajos mēdijos

https://www.social-searcher.com/
https://tagboard.com/

Bezmaksas MOOC kursu meklētājs

https://www.canvas.net/

Akadēmiskie meklētāji dažādās nozarēs

http://www.virtuallrc.com/
http://www.teachthought.com/technology/100-search-engines-for-academic-research/
https://www.refseek.com/#

Bezmaksas attēlu meklētājs

https://ccsearch.creativecommons.org/ Video

Dziesmu vārdu meklētājs

http://batlyric (Sociālās grāmatzīmes)
Savādāks informācijas meklētājs
https://www.instagrok.com/index.html

Meklēšana resursu kolekcijās (Sociālo grāmatzīmju servisi)


scoop.it/search
scoopit.PNG

http://list.ly
listly.PNG

tes.com/lessons/gallery Resursu apkopošana projektam vai mācību stundai
tess.PNGzeef.com Pieklūsti un veido adrešu kolekcijas\

zeef.PNG


Citi Sociālo grāmatzīmju servisi


Kolekciju izveides video pamācības