| 6. nodarbība Tiešsaistes testi un darba lapas | 5. nodarbība Interaktīvi servisi darbā ar klasi | uzdevums | 4. nodarbība Informācijas resursu kolekcijas | 3. nodarbība Sadarbība dokumentos | 2. nodarbība Domu kartes | 1. nodarbība Piezīmju sienas

6. nodarbība Tiešsaistes testi un darba lapas


Kursa izvērtējums šeit
Citi servisi šeit

5. nodarbība Interaktīvi servisi darbā ar klasi


Socrative testu un aptauju katalogs šeit
Prezentācija šeit

uzdevums

  1. Reģistrēties Socratives vidē kā skolotājam https://b.socrative.com/login/teacher/#register-free/info
  2. Izveidot testu vienas mācību stundas vielas apguves pārbaudei. Tests var saturēt vairāku izvēļu jautājumus,jā\nē un jautājumus, uz kuriem jāsniedz konkrēta atbilde.
  3. Tests jākoplieto ar pārējiem, ievadot testa numuru un informāciju par testu zemāk atrodamajā formā

sc.PNG
Citu skolotāju veidotos testus varēs atrast šeit

Praktiskā darba iesniegšana Kopīgotie testi


4. nodarbība Informācijas resursu kolekcijas


Grupu darbiem izveidotās sagataves apskatei šeit
Mācību materiāli šeit
Materiāls par TESS Blendspaces šeit
Prezentācija šeit
Līdz nākamai nodarbībai:
Izveidot materiāli apkopojumu vienai mācību stundai servisā https://www.tes.com/lessons
Forma mājas darba iesniegšanai šeit

3. nodarbība Sadarbība dokumentos


Materiāli
Google diska lietotnes uzstādīšana datorā šeit
Darbs ar google diska web vietni šeit
Koplietošanas iespējas Google diskā šeit
Vairāk par Google diska iespējām šeit
  • Nodarbības ieraksts šeit
  • Nodarbības prezentācija šeit
  • Forma mājas darba iesniegšanai šeit2. nodarbība Domu kartes


Līdz nākamai reizei

Izveidot domu karti mācību tematam, ko drīzumā mācīsiet , kādā no aplūkotajiem servisiem! Domu kartes adresi ar nelielu aprakstu ievietojiet šajā sienā! https://padlet.com/gatis_sersnevs/5ilslgfifdub

1. nodarbība Piezīmju sienas

md.JPG
https://padlet.com/gatis_sersnevs/ivd3vqu2rqv2