| Nodarbību ieraksti: | Uzdevumi: | Resursi internetā | Formatīvie vērtēšanas rīki - | Mobilās lietotnes sociālajās zinībās | Tiešsaistes rīki atgriezeniskai saitei izglītībā | Sadarbības iespējas pētniecībā un radošās izpausmēs | Tiešsaistes rīki radošām izpausmēm

Pieteikties


Nodarbību ieraksti:

Uzdevumi:


Resursi internetā

 • Spēles epazīsti Eiropas Savienību šet
 • Milzīga resursu kolekcija šeit
 • Google rīki sociālajās zinībās šeit
 • TED sociālo zinību skolotājiem šeit
 • Youtube kanāli soc. zinībās šeit
 • Resursi skolotājiem un skolēniem šeit
 • 8 stāsti pae eiro šeit
 • The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective rakstu lasīt šeit
 • Statistikas dau meklēšana ar google šeit
 • Mācību līdzeklis skolēnam Sociālajās zinībās šeit.
 • Sociālās zinības 1.-9. klasei programmas paraugs šeit
 • Karjeras izglītība 7. klasei metodiskie ieteikumi šeit
 • www.naudasskola.lv Viss par naudu
 • Atbalsta resursi pedagogiem par naudas pratības un ekonomikas tematiem šeit
 • Vēstures skolotāju biedrības mācību materiāli šeit
 • Darba lapas Soc. zinībās šeit
 • Aknīstes vidusskolas materiāli sociālajās zinībās šeit
 • http://www.dzimba.lv Par bērnu drošību
 • Attiecības un atbildība (Video kanāls)
 • http://www.tiesibsargs.lv/cilvektiesibas/
 • http://www.csb.gov.lv/ Centrālā statistikas pārvalde
 • Radoši mācību materiāli par Eiropas savienību šeit
 • Video par drošību internetā šeit
 • J. Sarcevica Prezentācijas ekonomikā pamatskolai un vidusskolai šeit
 • Mācību materiāli par Eiropas Savieību šeit
 • Tests par Latvijas vēsturi un Satversmi šeit
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums šeit
 • PoverPoint prezentācijas vēsturē šeit (Eng)
 • Pasaules kulturas eksponāti šeit
 • Video dažādos mācību priekšmetos šeit
 • http://www.animaps.com/#!home Rīks interaktīvu karšu veidošanai vēsturē ģeogrāfijā u.c.

Informācijas meklēšanas un apkopošanas rīki.
Formatīvie vērtēšanas rīki -

#**FormativeTech**

Kādi ir formatīvās vērtēšanas uzdevumi? Vairāk par formatīvo vērtēšanu

 • Skolēna mācīšanās sasniegumu noteikšana, lai tos uzlabotu.
 • Mācību procesa norises, mācību mērķa, izmantoto mācību metožu savstarpējās atbilstības saskaņošana.
 • Skolēna pašvērtēšanas un atbildības veicināšana.

Par formatīvās vērtēšanas realizācijas iespējām ar IT šeit
Formatives.PNG • Google veidlapas

3 svarīgas lietas par formatīvo vērtēšanu šeit en

Mobilās lietotnes sociālajās zinībās


ml.PNG
Mobio ierīču iespējas šodien:
 • telefons
 • tīkla ierīce
 • fotoaparāts un kamera
 • balss ierakstīšana
 • GPS
 • TV skatīšanās un raidīšanas ierīce
 • spēļu ierīce
 • dažādi sensori
Kas ir mobilās mācības?

 • Mobilās mācības ir mācību modelis, kas ļauj skolēnam piekļūt mācību aktivitātēm neatkarīgi no laika un vietas, izmantojot mobilās ierīces un interneta pieslēgumu
 • skolotājs, skolēns, mācību vide, saturs un novērtējums ir galvenie elementi šajā modelī
Kādas iespējas rada mobilās mācības?
 • Piekļuve informācijai, kad tas nepieciešams
 • Pašmācības iespējas
 • Iespēja mācīties sev vēlamajā ātrumā
 • Atklāt un izmantot savu mācīšanās stilu
 • Veidot un dalīties ar jaunu informāciju vai produktu
 • Iespēja mācīties, sadarbojoties ar citiem
 • Novērtēt sevi un savus grupas biedrus

Skolotāja loma mobilajās mācībās
 • Piemērot nepieciešamos mobilos rīkus un tehnoloģijas
 • Noteikt metožu izmantošanas stiprās un vājās puses un novērt trūkumus
 • Gids iespēju izmantošanā
 • Padomdevējs
 • Mācās kopā ar studentiem
 • Novērš barjeras
 • Motivācijas veicinātājs
 • Veido aktivites, lai veicinātu sadarbību starp sadarbības grupām
 • Veido izvērtējuma aktivitātes

Izmantotais pētījms šeit
Noderīgi resursi par mobilo mācīšanos šeit

Mobiko lietotņu piemēr
 • 12 noderīgas m. lietotnes šeit
 • ipad lietotnes šeit
 • Mana drošība
 • google maps
 • OneNote - Piezīmju veidošana un koplietošana
 • Office Lens Padara lasāmus balto tāfeļu dokumentus. Personālais dokumentu skeneris.
 • Slack Virtuālās kopienas efektīvai komunikācijai

Tiešsaistes rīki atgriezeniskai saitei izglītībāatg saite.PNG
Pētījumi par atgriezenisko saiti izglītībā
The Power of Feedback
7 Key Characteristics Of Better Learning Feedback

Tiešsaistes rīki atgriezeniskai saitei


Sadarbības iespējas pētniecībā un radošās izpausmēs

Tiešsaistes rīki radošām izpausmēm

 • Laika līnijas
Timeline Maker
 • Dzimtas koki