| Nodarbību ieraksti: | Uzdevumi: | uzdevums: izpildīsim nodarbības laikā. | Resursi internetā | Formatīvie vērtēšanas rīki. | Mobilās lietotnes sociālajās zinībās | Tiešsaistes rīki atgriezeniskai saitei izglītībā | Sadarbības iespējas pētniecībā un radošās izpausmēs | Tiešsaistes rīki radošām izpausmēm


Nodarbību ieraksti:

1. nodarbības ieraksts šeit
2.nodarbības ieraksts šeit
3. nodarbības ieraksts šeit
4. nodarbības ieraksts šeit
5. nodarbības ieraksts šeit

Uzdevumi:

Jūsu izmantotie resursi


uzdevums: izpildīsim nodarbības laikā.


 1. Reģistrēties Socratives vidē kā skolotājam https://b.socrative.com/login/teacher/#register-free/info
 2. Izveidot testu vienas mācību stundas vielas apguves pārbaudei. Tests var saturēt vairāku izvēļu jautājumus,jā\nē un jautājumus, uz kuriem jāsniedz konkrēta atbilde.
 3. Tests jākoplieto ar pārējiem, ievadot testa numuru un informāciju par testu zemāk atrodamajā formā

sc.PNG
sc.PNG


Citu skolotāju veidotos testus varēs atrast šeit

Praktiskā darba iesniegšana Kopīgotie testi


*Uz otro nodarbību sagatavot prezentāciju, ko rādiet skolēniem stundā!


Resursi internetā


 • Spēles epazīsti Eiropas Savienību šet
 • Milzīga resursu kolekcija šeit
 • Google rīki sociālajās zinībās šeit
 • TED sociālo zinību skolotājiem šeit
 • Youtube kanāli soc. zinībās šeit
 • Resursi skolotājiem un skolēniem šeit
 • 8 stāsti pae eiro šeit
 • The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective rakstu lasīt šeit
 • Statistikas dau meklēšana ar google šeit
 • Mācību līdzeklis skolēnam Sociālajās zinībās šeit.
 • Sociālās zinības 1.-9. klasei programmas paraugs šeit
 • Karjeras izglītība 7. klasei metodiskie ieteikumi šeit
 • www.naudasskola.lv Viss par naudu
 • Atbalsta resursi pedagogiem par naudas pratības un ekonomikas tematiem šeit
 • Vēstures skolotāju biedrības mācību materiāli šeit
 • Darba lapas Soc. zinībās šeit
 • Aknīstes vidusskolas materiāli sociālajās zinībās šeit
 • http://www.dzimba.lv Par bērnu drošību
 • Attiecības un atbildība (Video kanāls)
 • http://www.tiesibsargs.lv/cilvektiesibas/
 • http://www.csb.gov.lv/ Centrālā statistikas pārvalde
 • Radoši mācību materiāli par Eiropas savienību šeit
 • Video par drošību internetā šeit
 • J. Sarcevica Prezentācijas ekonomikā pamatskolai un vidusskolai šeit
 • Mācību materiāli par Eiropas Savieību šeit
 • Tests par Latvijas vēsturi un Satversmi šeit
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums šeit
 • PoverPoint prezentācijas vēsturē šeit (Eng)
 • Pasaules kulturas eksponāti šeit
 • Video dažādos mācību priekšmetos šeit
 • http://www.animaps.com/#!home Rīks interaktīvu karšu veidošanai vēsturē ģeogrāfijā u.c.

Informācijas meklēšanas un apkopošanas rīki.Formatīvie vērtēšanas rīki.

#**FormativeTech**Kādi ir formatīvās vērtēšanas uzdevumi? Vairāk par formatīvo vērtēšanu

 • Skolēna mācīšanās sasniegumu noteikšana, lai tos uzlabotu.
 • Mācību procesa norises, mācību mērķa, izmantoto mācību metožu savstarpējās atbilstības saskaņošana.
 • Skolēna pašvērtēšanas un atbildības veicināšana.

Par formatīvās vērtēšanas realizācijas iespējām ar IT šeit
Formatives.PNG • Google veidlapas

3 svarīgas lietas par formatīvo vērtēšanu šeit en

Mobilās lietotnes sociālajās zinībās


ml.PNG
Mobio ierīču iespējas šodien:
 • telefons
 • tīkla ierīce
 • fotoaparāts un kamera
 • balss ierakstīšana
 • GPS
 • TV skatīšanās un raidīšanas ierīce
 • spēļu ierīce
 • dažādi sensori
Kas ir mobilās mācības?

 • Mobilās mācības ir mācību modelis, kas ļauj skolēnam piekļūt mācību aktivitātēm neatkarīgi no laika un vietas, izmantojot mobilās ierīces un interneta pieslēgumu
 • skolotājs, skolēns, mācību vide, saturs un novērtējums ir galvenie elementi šajā modelī
Kādas iespējas rada mobilās mācības?
 • Piekļuve informācijai, kad tas nepieciešams
 • Pašmācības iespējas
 • Iespēja mācīties sev vēlamajā ātrumā
 • Atklāt un izmantot savu mācīšanās stilu
 • Veidot un dalīties ar jaunu informāciju vai produktu
 • Iespēja mācīties, sadarbojoties ar citiem
 • Novērtēt sevi un savus grupas biedrus

Skolotāja loma mobilajās mācībās
 • Piemērot nepieciešamos mobilos rīkus un tehnoloģijas
 • Noteikt metožu izmantošanas stiprās un vājās puses un novērt trūkumus
 • Gids iespēju izmantošanā
 • Padomdevējs
 • Mācās kopā ar studentiem
 • Novērš barjeras
 • Motivācijas veicinātājs
 • Veido aktivites, lai veicinātu sadarbību starp sadarbības grupām
 • Veido izvērtējuma aktivitātes

Izmantotais pētījms šeit
Noderīgi resursi par mobilo mācīšanos šeit

Mobiko lietotņu piemēr
 • 12 noderīgas m. lietotnes šeit
 • ipad lietotnes šeit
 • Mana drošība
 • google maps
 • OneNote - Piezīmju veidošana un koplietošana
 • Office Lens Padara lasāmus balto tāfeļu dokumentus. Personālais dokumentu skeneris.
 • Slack Virtuālās kopienas efektīvai komunikācijai

Tiešsaistes rīki atgriezeniskai saitei izglītībāatg saite.PNG
Pētījumi par atgriezenisko saiti izglītībā
The Power of Feedback
7 Key Characteristics Of Better Learning Feedback

Tiešsaistes rīki atgriezeniskai saitei


Sadarbības iespējas pētniecībā un radošās izpausmēs

Tiešsaistes rīki radošām izpausmēm

 • Laika līnijas
Timeline Maker
 • Dzimtas koki