Par kursu iespējām klātienē interesēties gatis.sersnevs@gmail.com

Programmas nosaukums

“Interaktīvi tiešsaistes servisi darbam ar klasi"

Mērķauditorija: visi pedagogi
Kursa apjoms 12h
Kursa apraksts: Skolotāji apgūs interaktīvus rīkus darbam ar klasi,kuros izveidis vairākas interaktīvas stundas darbam ar klasi"
Kursa tēmas:
 • Socrative Interaktīvi testi darbam, ar klasi
 • Zeetings interaktīvu stundu veidošanai
 • Nearpod interaktīvu stundu veidošanai
 • Kahoot un citas interaktīvas spēles internetā
Maksa par kursu: bezmaksas
Maksa par apliecību 18 euro+PVN
Pasniedzēji: F.Sarcevičs,G.Šeršņevs informācija Pieteikšanās

Programmas nosaukums

"Tiešsaistes servisi vebināru un tiešraižu organizēšanai"


Mērķauditorija: Visi pedagogi
Kursa apraksts Kursa laikā dalībnieti apgūs vebināru un tiešraižu organizēšanas rīkus un padomu to organizēšanā
Kursa apjoms 12h
Kursa tēmas:
 • Tālmācība, tās veidi un iespējas mūsdienās
 • Tiešraides internetā,to organizēšana un vadīšana
 • Virtuālo mācību organizēšana
Maksa par kursu bezmaksas
Maksa par apliecību 18 euro+PVN
Pasniedzēji: F.Sarcevičs,G.Šeršņevs

Programmas nosaukums

Informācija Internetā - meklēšana vērtēšana, sistematizēšana


Kursa apraksts Kursa dalībniekiapgūs dažādas informācijas meklēšanas stratēģijas, mācēs novērtēt informācijas resursus un veidot savas digitālo materiālu krātuves
Mērķauditorija: Visi pedagogi
Kursa apjoms 18h+PVN
Kursa tēmas:
 • informācija Internetā - informācijas veidi, kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji
 • Ar izglītību saistīti interneta resursi, to meklēšanas stratēģijas
 • Sociālās grāmatzīmes
 • Informācijas apkopošana - personīgās resursu krātuves izveide
Maksa par kursu bezmaksas
Maksa par apliecību: 18 euro+PVN
Pasniedzēji: F.Sarcevičs,G.Šeršņevs

Programmas nosaukums

Tiešsaistes sadarbības rīki darbam klasē, mājās un projektos


Mērķauditorija: Visi pedagogi
Kursa apraksts.
Kursa apjoms 18h
Kursa tēmas:
 • Sadarbības rīku iedalījums to pielietojuma veidi
 • Sadarbības dokumenti
 • Koplietošanas datu glabātuves
 • Sadarbības sienas
 • Sociālo tīklu kopienas
 • Drošības aspekti sociālajos tīklos
Maksa par kursu bezmaksas
Maksa par apliecību: 18 euro+PVN
Pasniedzēji: F.Sarcevičs,G.Šeršņevs

Programmas nosaukums

Testi, aptaujas, domu kartes un dažādu sagatavju servisi tiešsaistē


Mērķauditorija: Visi pedagogi
Kursa apraksts.Kursu daībnieki apgūs dažādus tiešsaistes servisus
Kursa apjoms 12h
Kursa tēmas:
 • Aptaujas
 • Testi
 • Domu kartes
 • Citi sagatavju servisi
Maksa par kursu bezmaksas
Maksa par apliecību: 18 euro+PVN
Pasniedzēji: F.Sarcevičs,G.Šeršņevs

Programmas nosaukums

Tīmekļa vietnes izveide mācību vajadzībām


Mērķauditorija: Visi pedagogi
Kursa apraksts.Kursa dalīnieki apgūs tīmekļa resursu izveidi dažādos tiesaistes servisos un metodes šo resursuintegrācijai mācību procesā
Kursa apjoms 18h
Kursa tēmas:
 • Tīmekļ resursu izveides servisi un to pielietojums mācību procesā
 • Weebly
 • Wikispaces
 • Wix
 • citi
Maksa par kursu bezmaksas
Maksa par apliecību: 18 euro+PVN
Pasniedzēji: F.Sacevičs,G.Šeršņevs

Programmas nosaukums

Google servisi izglītībā


Mērķauditorija: Visi pedagogi
Kursa apraksts.Kursa dalīnieki apgūs daudzveidīgos google rīkus izglītībai
Kursa apjoms 18 h
Kursa tēmas:
 • Google daudzveidīgie rīki izglītībai
 • Google meklēšanas rīki scolar, google books u.c.
 • Google disks un tā iespējas
 • Google diska aplikācijas, Google kalendārs
 • Testi un aptaujas ar Gogle formām
 • Google Classroom iespējas
 • Google plus kopienas un Google hangouts
 • Youtube plašās iespējas
Maksa par kursu bezmaksas
Maksa par apliecību: 18 euro+PVN
Pasniedzēji: F.Sarcevičs,G.Šeršņevs