Ievads | | Google disks | Google disks un veidlapas | Google zīmējumi | Google keep | Google classsroom | Mājas lapa ar Google Site | Google plus un Youtube | Nodarbību ieraksti | Mājas darbi | Papildus materiāli

Google servisu fanu kopiena. Pievienojies!Nākamais bezmaksas vebinārs:

Ievads
Google disks
Pielietojuma piemēri

Piemērs 1
Piemērs 2
Piemērs 3  • sagataves Google prezentācijām šeit


Google disks un veidlapas


Google zīmējumi

PiemēriGoogle keep


Google classsroom
Kalvja Kinča video lekcijas par Google clasroom šeitKalvja Kinča materiāls par Google classroom

Mājas lapa ar Google Site  • vecā versija


Darbs ar Blogger (prezentācija pdf - atvērt)
Vai blogi noder izglītībai (raksts - atvērt)
Google plus un Youtube

Nodarbību ieraksti1. šeit
2. Google disks 1. daļa


3.

4


5


6.


Mājas darbi


  • Izveidot Google kalendāru vienai nedēļai, kurā attēlot savas gaitas skolā un koplietot ar gatis.sersnevs@gmail.com!
  • Izveidot sagatavi uzdevumam, ar kādu no Google diska aplikācijām, kuru varētu izmantot paša vadītajās mācību stundās vai uzdot pildīt skolēniem mājās.
  • Uzdevuma sagatavi padarīt publiski apskatāmu un lejupielādējamu!
  • Aizpildīt veidlapu (šeit), kurā pastāstiet par savu gara darbu! APSKATĪT UN KOMENTĒT DARBUS
Piemērs 1
Piemērs 2
Piemērs 3

Papildus materiāli