11

Spēle "Aizraujošā vēsture"

prezentācijai.jpg

1. Posms - Viduslaiku garīdzniecībaMērķis: spēles "Aizraujošā vēsture" izstrāde

Uzdevumi:
1) izvēlēties spēles formātu;
2) atlasīt nepieciešamos informatīvos un apstrādes materiālus;
3) izveidot spēles pilotprojektu;
4) aprobēt izveidoto spēles projektu Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā;
5) sagatavot spēli

Mērķgrupa: 7. - 9. korekcijas klašu audzēkņi speciālajās mācību iestādēs

Apraksts: spēle tiek izstrādāta ar nolūku atvieglot pamatskolas vēstures programmas apguvi korekcijas klašu audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, korekcijas klašu audzēkņiem ar atšķirīgu zināšanu līmeni un pēc ilgiem mācību pārtraukumiem.
Picture
Picture


Laika līnija:
Partneru iepazīšana 1.nedēļa
Informācijas iegūšana 2.nedēļa
Informācijas apstrāde 3.nedēļa
Materiāla aprobēšana/izmēģināšana 4.nedēļa

Darba prezentācija
googleform.com

Sagaidāmie rezultāti:
1. Interese par vēsturi
2. Motivācijas paaugstināšanās
3. Zināšanu līmenis
4. Spēle