Virsraksts (centrēt)

Darbs ar rindkopu (piešķirt virsraksta stilu)
Jau no pirmsākumiem, Internets bijusi vide, kur meklējam informāciju mācību stundu darbam, ārpus klases darbam, personīgām interesēm utt. Dažkārt atrodam resursu par kuru varam teikt, šis ir resurss, kurš man noderētu pēc kāda laika. Problēma, kā atcerēties šī resursa adresi, tajā brīdī, kad man tā būs vajadzīga. Līdz šim grāmatzīmes mēs glabājām savās pārlūkprogrammās. Šim grāmatzīmju glabāšanas veidam ir divi būtiski mīnusi: Tās pieejamas tikai mūsu datoros un tās zūd, ja kaut kas slikts notiek ar mūsu datoru. Jaunais veids, kā glabāt Interneta resursu grāmatzīmes ir tās glabāt speciāli veidotā Interneta vidē (nolīdzināt pēc abām malām, tkstu tumši zilā krāsā)

scoop.it
pinterest.com
Delicious.com (piešķirt saites, piešķirt adresēm punktveida numerāciju)

Atēla ievietošana


Video ievietošana


Vidžetu ievietošana


Darbs tabulās


e-Twinning projekta nosaukums: " Ergonomikas prasību ievērošana datorklasē"
Mērķa grupa: 7 klase.
Projekta ideja: Izanalizēt savas skolas datorklases atbilstību ergonomikas prasībām. Izveidot vēlamo uzlabojumu sarakstu.